socharstvo.com

Reprodukcia starožitného portálu - Burg Rabenstein

Reprodukcia starožitného portálu - Burg Rabenstein

Reprodukcia starožitného portálu - Burg Rabenstein - bez farebnej úpravy

Reprodukcia starožitného portálu - Burg Rabenstein - bez farebnej úpravy

Bočný oltár - kostol Podolínec

Bočný oltár - kostol Podolínec

Bočný oltár - kostola podolínec

Bočný oltár - kostola podolínec

Reprodukcia portálu a dverí s farebnou polychrómiou

Reprodukcia portálu a dverí s farebnou polychrómiou

1