socharstvo.com

Šternberská madona s dieťaťom 2

Šternberská madona s dieťaťom 2

Šternberská madona s dieťaťom 3

Šternberská madona s dieťaťom 3

Šternberská madona s dieťaťom 1

Šternberská madona s dieťaťom 1

Reprodukcia gotickej madony s dieťaťom - detail

Reprodukcia gotickej madony s dieťaťom - detail

Reprodukcia gotickej madony s dieťaťom

Reprodukcia gotickej madony s dieťaťom

Madona

Madona

Madona s dieťaťom

Madona s dieťaťom

Gotická madona s dieťatom s polychrómiou

Gotická madona s dieťatom s polychrómiou

Reliéf madony s dieťaťom s farebnou polychrómiou

Reliéf madony s dieťaťom s farebnou polychrómiou

Madona s polychrómiou na starožitno (plátkové striebro)

Madona s polychrómiou na starožitno (plátkové striebro)

1