socharstvo.com

Klasický vzor - ukrižovaného P. Ježiša

Klasický vzor - ukrižovaného P. Ježiša

Gotický štýl - ukrižovaného P. Ježiša

Gotický štýl - ukrižovaného P. Ježiša

Klasický vzor - ukrižovaného P. Ježiša

Klasický vzor - ukrižovaného P. Ježiša

Klasický vzor - ukrižovaného P. Ježiša

Klasický vzor - ukrižovaného P. Ježiša

| 1 2